”Vi tar ansvar för välfärden när regeringen sviker”

”Extra stolta är vi i Vänsterpartiet över att vi redan nu kan bocka av våra viktigaste vallöften genom att vi permanentar satsningarna på sommarbusskort i kollektivtrafiken .”

Läs mer här