Verksamhetsplan ger historisk kvalitetshöjning i äldreomsorgen 2023

Kalmar kommun har beslutat om en ny verksamhetsplan för äldreomsorgen under en sammanträde den 25 januari. Planen inkluderar många nya utvecklingsprojekt och satsningar inom både den sociala omsorgen och kommunala primärvården, inklusive den största satsningen någonsin i äldreomsorgen i Kalmar kommun, Tillsammanspaketet. Satsningen omfattar ökad bemanning på vård- och omsorgsboende, förbättrat nattarbete för personal, fler sjuksköterskor i kommunal primärvård, fler chefer inom socialtjänstens verksamheter och införandet av fri arbetsskor för alla fast anställda medarbetare.

Verksamheten kommer också att öka omsorgstagarnas delaktighet, trivsel och sociala innehåll genom fler aktiviteter och ett fokus på måltidserfarenheter. En enhet kommer också att certifieras enligt Silviahem, vilket innebär en särskild grundutbildning i demenskunskap för personalen.

Patientsäkerhet och förebyggande insatser är också i fokus under verksamhetsplanen. Nämnden har infört en SAS (socialt ansvarig samordnare) för att övervaka omsorgstagarnas beviljade insatser. Målet är att fortsätta vara en av Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner vad gäller socialt innehåll på vård- och omsorgsboende och säkerställa att omsorgstagarna trivs och har en meningsfull vardag. (Red Kalmar.nu)