Värna den svenska polismodellen

Brandväggarna mellan polis och militär härrör sig inte enbart som berättelsen säger från Ådalen 1931 utan är också en del av en nordisk polistradition. Samverkan behövs, men traditionens kärna bör värnas.

Läs mer här