Utbildningsutskottet ser ut att göra ett överskott på en–två miljoner jämfört med budget

Beroende på hur dyra de sista veckorna av 2022 blir när det gäller el, transporter och måltider så kan utfallet i år bli klart bättre än förväntat.

Läs mer här