Uppmärkning av katalysatorer ska förebygga stölder

Sedan början av 2022 har polisen drivit ett projekt med syfte att bekämpa och förebygga katalysatorstölder. Nu genomförs nästa steg: att märka katalysatorerna. Detta hoppas polisen ska försvåra stöldbegärligheten.

Läs mer här