TV: Detta händer när du krockar med din A-traktor: ”Bra sätt bryta nacken”

A-traktorn färdas i 30 rakt in i en vägg. Den obältade passageraren far in i framrutan och spräcker den med sitt huvud.

Läs mer här