Tre skolor granskades – alla fick kritik för brister i arbetet för jämställdhet

”Lärare ska diskutera med eleverna om olika föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt. ”

Läs mer här