”Tillsammans skapar vi hälsa och trygghet för hela livet”

”En omställning av hälso- och sjukvården är alltså helt nödvändig för vi ska klara av att upprätthålla välfärden.”

Läs mer här