Tidsresor för förskolebarn blir verklighet tack vare beviljade medel

Nästa år kommer det att arrangeras tidsresor för förskolebarn i Kalmar län. Det är Kalmar läns museum och Kalmar läns hembygdsförbund som har fått beviljade projektmedel från Irene och Bo Adolfssons stiftelse, för att kunna arrangera tidsresorna.

Läs mer här