Slutbetygen bättre än betygen på nationella proven – utom i engelska

I våras gjorde eleverna i årskurs 3, 6 och 9 nationella prov för första gången sen pandemin utbröt.

Läs mer här