Sista leveransen till Litauen från Ganteskyrkan

I drygt 20 år har Ganteskyrkan flera gånger om året skickat förnödenheter till Litauen. Det är ingen tvekan om att alla skänkta föremål har kommit till användning, men på måndagen gick den allra sista fullastade lastbilen från kyrkan, för församlingen är upplöst och kyrkobyggnaden på Kyrkogatan ska bjudas ut till försäljning.

Läs mer här