SD anmäler Torsås kommun till förvaltningsrätten: ”Bryter mot kommunallagen”

Holgersson (SD): ”Vi förstår inte varför man inte kan gå vidare med ärendet?”

Läs mer här