Rosenblad överklagar detaljplan: ”Vilseledande”

Ulf-Peter Rosenblad överklagar den av kommunfullmäktige antagna detaljplanen för Cupolentomten. Enligt Rosenblad har man utelämnat vissa fakta vad gäller tidigare miljöpåverkan.

Läs mer här