Risk för påfrestningar inom vården när covid-19, influensan och RS-virus snabbt sprids

Smittsskyddsläkaren går därför ut med en uppmaning om att se över sitt vaccinationsskydd, dels mot covid-19 men också mot säsongsinfluensan.

Läs mer här