Riksrevisionen: Brister i polisens hantering av mängdbrott

Polisens hantering av mängdbrott är ineffektiv och polisen brister i att bemanna lokalpolisområdena tillräckligt, detta enligt en granskning av Riksrevisionen.

Läs mer här