”Region Kalmar län behöver ta ansvar för hur det totala löneutrymmet fördelas”

”Visions medlemmar i Region Kalmar län arbetar bland annat för att vi som länsinvånare ska kunna erbjudas en god och säker hälso- och sjukvård samt tandvård, en välfungerande kollektivtrafik”

Läs mer här