PT-Robin: Känner du din kropp?

Du vet att träning och ett hälsosamt liv är bra. Du har förstått vilka enorma effekter motion har på sömn, humör, aptit, sexlust, livsglädje – ja, i princip allt. Det är rätt lätt att förklara varför träning och hälsa är bra, för egenskaperna man pratar om är i regel någonting som alla kan relatera till.

Läs mer här