Ny lekplats ska byggas vid Åfors Folkets hus

Det ska byggas en ny lekplats i anslutning till Åfors Folkets hus. Detta förutsätter dock att Folkets hus-föreningen upplåter mark till kommunen. Jarkko Pekkala (S) fick igenom sitt yrkande på att lekplats ska byggas, men det ursprungliga förslaget var att avslå ett medborgarförslag.

Läs mer här