Nu finns PDV-larm i alla skoldatorer – ska hjälpa vid pågående dödligt våld

Anders Jonsson visar det nya larmet som nu installerats i alla personaldatorer på gymnasieförbundet. Den fungerar även i telefonen.Lyssna: Nu finns larm i alla datorerAll personal på alla skolor i Kalmarsunds gymnasieförbund har från och med denna veckan möjlighet att från sin dator larma om pågående dödligt våld, PDV.En app har installerats som ska hjälpa lärare, elever och personal att sätta sig i säkerhet i händelse av till exempel en skolskjutning.– Sen ska vi även genomföra en utbildning som MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap, tagit fram, säger huvudskyddsombudet Anders Jonsson.Lennart [email protected]

Lyssna här