Nio kommuners räddningstjänster bildar nytt förbund: ”Får en enhetlighet”

Snart kommer skyltarna på räddningstjänstens utryckningsfordon bytas från ”Kalmar brandkår” och ”Räddningstjänsten Nybro” till det gemensamma ”Räddningstjänsten Sydost”. Från och med den första januari ska nämligen nio kommuner i länet bilda ett nytt gemensamt räddningstjänstförbund.

Läs mer här