Neutraliteten under radarn när specialförbanden bildades

Samarbetet med Nato-landet Storbritannien var mycket mer långtgående än vad som tidigare varit känt när Sverige under inledningen av 1990-talet byggde upp sitt militära specialförband.

Läs mer här