Miranda låter sig inte tystas – pratar om hederskulturen

Miranda Ibrahimi pratar om hedersvåldLyssna: Miranda vägrar tystasEnligt Brottsförebyggande Rådet så påverkar tystnadskulturen inom hedersrelaterade brott rättprocessen, när varken brottsoffren eller vittnen vill samarbeta och lämna uppgifter.Offren och förövaren blir i många fall tysta för att, enligt normerna, inte skada den så kallade ”familjens heder” men Miranda Ibrahimi är en av de som vägrar sluta prata om det.– Vi kvinnor ska kunna känna frihet och att vi är människor, det är vår rättighet, säger hon.Sam Edwardsam.edward@sverigesradio.se

Lyssna här