Minska skulderna och öka folkhälsan

När priserna stiger är det lätt att många som redan lever på gränsen hamnar i skuldsättning. Det har varit svåra tider länge efter pandemi och hög inflation. Men skuldsatta hushåll har fler nackdelar än de ekonomiska. Det handlar också om människors välmående.

Läs mer här