Lobbyism problem också i lokal demokrati

Tidigare riksdagsledamoten Anders Åkesson (C) är inte ensam om att gå till en lobbyfirma. På riksnivå uppmärksammas också frågor kring lobbying. På lokal nivå är frågan underdiskuterad. Och obeforskad.

Läs mer här