Lex Maria-anmälan efter fallincidenter på boende

Efter fallincidenter hos en omsorgstagare på ett privat vård- och omsorgsboende i Kalmar, där det saknats fallavvikelse samt dokumentation av fallen, gör nu Omsorgsförvaltningen en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Läs mer här