Länsstyrelsen går på kommunens linje – Söderåkras äldsta hus ska räddas kvar

Det är inte visat att klagande saknar de faktiska möjligheterna och ekonomiska tillgångarna att efterkomma föreläggandet”, skriver länsstyrelsen.

Läs mer här