Kvinnliga präster tar över i kyrkorna

Matilda Helg, kyrkoherde Södra Tjust pastorat.Lyssna: Kvinnlig kyrka SJÄLVSÄNDIGTSvenska kyrkan styrs allt mer av kvinnor. Sedan en tid är kvinnorna i majoritet även som präster.I Södra Tjust pastorat i norra delen av Kalmar län är till exempel elva av tolv präster kvinnor.– Till viss del kan det finnas olika lokala variationer, lite beroende på vilken kyrklig tradition man haft, men överlag är det fler kvinnliga präster i tjänst nu än manliga, säger Matilda Helg, kyrkoherde i pastoratet.Leif [email protected]

Lyssna här