Kopplade bort internet – så räddade kommunerna systemen

Marcus Murray, cybersäkerhetsexpert TruesecLyssna: APP Öland ny MIXADNär Ölandskommunerna upptäckte att de blivit utsatta för en cyberattack ryckte de snabbt ut internetkabeln.Hade de inte gjort det hade attacken kunnat få långt större konsekvenser. Kopplas inte inkräktarnas tillgång till internet bort riskerar hela systemet att kapas.”Man förstör hela systemen, och gör att det kanske inte ens är möjligt att återställa”, säger Marcus Murray, grundare av cybersäkerhetsföretaget Truesec som utreder dataintrånget.Albin Almqvistalbin.almqvist@sverigesradio.se

Lyssna här