Kommunchefen efter cyberattacken: ”Behöver få veta vilken data som kopierats”

Ann Willsund räknar fortfarande med att det ska två till fyra dagar innan systemet ska vara i gång fullt ut.

Läs mer här