AI och alternativ bild på Kalmar slott
AI och alternativ bild på Kalmar slott

Kalmar – en blomstrande handelsstad under medeltiden

Kalmar är en stad med en rik historia och en stark förbindelse till vattnet. Namnet Kalmar härrör från ön Stensö, som gav namn till sundet Kalmarsund, och senare till den medeltida staden som växte fram vid sundet. Kalmar nämns för första gången i kända källor från tidigt 1000-tal, där det berättas om en man som blev dräpt i sundet.

Kalmar började som en handelsplats vid en hamn belägen vid en gammal handelsväg inom Öland. Den första stadsliknande bebyggelsen var på Slottsholmen där det från början av 1100-talet fanns riklig bebyggelse och som mot slutet av 1100-talet var tydligt urbaniserad. När slottet byggdes upp flyttade bebyggelsen till fastlandet, det som idag kallas Gamla stan.

Kalmar är en stad med en rik historia och många viktiga händelser. Under 1200-talet var Kalmar en av Sveriges viktigaste städer och en blomstrande handelsstad, dominerad av rika handelsmän av tysk härkomst. Exporten bestod av tjära, sten och bräder, smör, råg, hudar och tidigt av järn. Kalmar hade också viktiga förbindelser med medeltida Hansan och var en viktig mötesplats för politiska möten och val av kungar.

Sammantaget är Kalmar en stad med en rik historia och en stark förbindelse till vattnet. Det är genom vattnet som omvärlden har kommit till Kalmar och det är genom vattnet som Kalmar har blivit en viktig handelsstad och mötesplats för politiska händelser.

/Kalmar.nu (Bilden: AI och alternativ bild på Kalmar slott)