IVO kritiserar äldrevården i Borgholm och Nybro – fler kommuner kan tillkomma

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, riktar kritik mot Borgholms och Nybro kommun för bristande vård vid kommunernas särskilda boenden för äldre.

Läs mer här