Hon anordnar retreat för cancerdrabbade: ”Behovet är ju enormt”

På norra Öland anordnar Viktora Vestman ett retreat för personer som drabbats av cancer. Målet är att ge personerna verktyg att ta med sig i vardagen och bygga upp en eventuellt dalande självkärlek.

Läs mer här