Höjda priser för sjukresor och färdtjänst – god man kritisk: ”Blev paff”

Barbro Bewernick från Västervik tycker det är synd att kostnaderna ökar för de svagaste i samhället.Lyssna: dyrare reskassaAtt det har blivit dyrare för den som behöver färdtjänst eller sjukresa slår mot de svagaste i samhället. Det menar Barbro Bewernick från Västervik, som är god man för en person som måste pendla till och från sin dagliga verksamhet.Reskassa för serviceresor hade tidigare en rabatt på 20 procent jämfört med vanliga biljettpriser på Kalmar läns trafik. Men 2023 har rabatten tagits bort. Socialdemokraternas regionråd Peter Wretlund beklagar missnöjet men hänvisar till ett beslut taget i regionfullmäktige, där han själv sitter med och tar beslut.– Vi tar till oss detta men man kan konstatera vi har ett tidigare beslut som säger att samma pris ska gälla för färdtjänst och närtrafik inom allmän kollektivtrafik, det är väl ett rättviseperspektiv mellan de olika trafikslagen, säger han.Anton [email protected]

Lyssna här