Högsbys niondeklassare bättre på svenska än riksgenomsnittet

Både när man tittar på hur det gick på de nationella proven i våras och på de betyg som niondeklassarna sen fick så ligger snittet i Högsby över rikssnittet.

Läs mer här