Han blir ny kyrkoherde i Kalmar: ”Ödmjuk inför uppdraget”

Det står nu klart att Gustav Lundborg har utnämnts till ny kyrkoherde i Kalmar och kontraktsprost i Kalmar-Ölands kontrakt av biskop Fredrik Modéus.

Läs mer här