Förskolan satsar på digital pedagogik: ”Digitalisering är annat än att sitta med en Ipad”

”Det handlar om att stötta barnen i utvecklingen av deras datalogiska tänkande.”

Läs mer här