Förening vill ha gatljus – vill att kommunen ansöker hos ÖSK

I ett brev till kommunen vill Kolsrum Massemåla vägsamfällighetsförening att Högsby kommun ber ÖSK sätta upp belysningsstolpar.

Läs mer här