Flera brister på särskilda boenden i Borgholms kommun

Lyssna: IVO-kritik BorgholmInspektionen för vård och omsorg, IVO, riktar kritik mot Borgholms kommun för bristande medicinsk vård vid kommunens särskilda boenden för äldre.IVO påpekar bland annat att den personal som gör medicinska bedömningar inte har tillräcklig kompetens för arbetsuppgiften, att läkemedelshanteringen inte sker på ett patientsäkert sätt och att dokumentationen inte sker enligt gällande regelverk.Borgholms kommun ska redovisa för IVO vilka åtgärder man tänker vidta för att komma till rätta med bristerna senast den 31 mars.P4 [email protected]

Lyssna här