Fem aktörer vill driva bowling och restaurang

Fem aktörer vill hyra bowlinghallen, men kommunen kommer att driva verksamheten åtminstone till sommaren – om inte en ny hyresgäst finns på plats dessförinnan.

Läs mer här