Fastighetsaffärerna bubblare hos kommunrevisorerna: ”Det är stora affärer”

”Det är stora affärer och innebär stora belopp. Det finns all anledning att granska sådant.”

Läs mer här