Färre båtolyckor förra året – kan ha berott på höga bränslepriser

”Det kan ha sin förklaring i faktorer som högre bränslepriser, inflation och att fler valde att tillbringa semestern utomlands istället för i skärgården efter pandemin.”

Läs mer här