Få varsel i Kalmar län: ”Pandemin har varit en guldålder”

Michal Ulatowski, sektionschef på Arbetsförmedlingen i Kalmar.Lyssna: Få varsel i Kalmar länI Kalmar län har få företag tvingats varsla personal den senaste tiden och företagen har klarat sig långt bättre än grannlänen Östergötland, Jönköping och Kronoberg.Under januari så varslades 220 personer i Östergötland, lika många i Kronobergs län och 288 i Jönköpings län. I Kalmar län var motsvarande siffra endast 15 personer.Michal Ulatowski på Arbetsförmedlingen berättar om orsakerna till att Kalmar län klarat sig förhållandevis bra.Lennart [email protected]

Lyssna här