EU:s regionala stöd blir till ett mångmiljonstöd till Kalmar län

Med stöd från EU hoppas Region Kalmar län att de gröna näringarna i länet kan utveckla sitt miljö- och klimatarbete.

Läs mer här