”Det är sorgligt att Sverige av ideologiska skäl har avvecklat fullt fungerande kärnkraft”

”Det är ganska intressant att följa debatten i medierna om kärnkraften och om orsaken till att den i stor sett helt har avvecklats.”

Läs mer här