”Det är inte någon beställningscentral utan en bedömning av behovet av sjukvård”

"Jag jobbar som en sjuksköterska i primärvården. Överväger att lämna yrket som jag varit i 25 år för något annat.”

Läs mer här