Demokratisk seismologi

I länder präglade av demokrati och fri press finns ett tryck att leva upp till säkra byggnadsstandarder. När Turkiet och Syrien återhämtar sig efter den allvarliga katastrofen är det viktigt att omvärlden bistår med expertis inom jordbävningssäkring.

Läs mer här