Friman, Terese Eva Maria

Friman, Terese Eva Maria
Description

Bransch: Mjölkproduktion och uppfödning av nötkreatur och mjölkras Storleksklass: 0 anställda

Address
Olsbo 130 Halltorp
Postnummer
38897