Friman Petersson, Daniel Bernt F

Friman Petersson, Daniel Bernt F
Description

Bransch: Mjölkproduktion och uppfödning av nötkreatur och mjölkras Storleksklass: 0 anställda Omsättning: 1.500-2.999 Tkr (2021)

Address
Nanntorp 110 Hagby
Postnummer
38896