Franzén, Anders Stefan
Description

Bransch: Mjölkproduktion och uppfödning av nötkreatur och mjölkras Storleksklass: 1 - 4 anställda Omsättning: 3.000-4.999 Tkr (2021)

Address
Namnerum 310 Halltorp
Postnummer
38897