Brandmän larmar om dålig arbetsmiljö – kommunen tar in hjälp utifrån

Ingen ska behöva må dåligt på jobbet på grund av chefernas jargong tycker Per Persson, distriktsombud i Brandmännens riksförbund.Lyssna: brandstationen nybroBrandmän i Nybro kommun har under lång tid larmat om dålig arbetsmiljö och kommunen har nu fått hjälp utifrån för att åtgärda brister hos ledningen. Ändå vittnar flera anställda om chefernas fortsatt hårda jargong och om utfrysning.– Ingen ska behöva känna att det inte känns bra i bröstet när det är fika, säger Per Persson, distriktsombud i Brandmännens riksförbund.I en medarbetarundersökning som gjordes av HR-avdelningen på Nybro kommun förra året står det bland annat att endast hälften av medarbetarna på räddningstjänsten har förtroende för sina chefer, att personal inte informeras på rätt sätt och att det finns ett dåligt samtalsklimat.Viktoria Elmbro, personalchef på Nybro kommun, säger att kommunen har ställt tydliga krav på ledningen och nu tagit in en konsult utifrån för att hjälpa cheferna att förändra samtalsklimatet, men att det här arbete tar tid.Anton [email protected]

Lyssna här